👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین

هدف از این پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

8

حجم

146/49 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پرسشنامه جهت پایان نامه ای با عنوان مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین انجام شده است.در این تحقیق محقق با پرسشنامه ای بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده است داده های مورد نیاز را گردآوری کرده است. پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که 6 مولفه دارد. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده است .

سولات مرتبط با هر متغیر

مولفه ها                                                                                                     سوالات

استراتژي زنجيره تامين چابك بر بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان موثر است .             5-1

استراتژي زنجيره تامين چابك بر کارایی تولید شرکت شام شام موثر است .                   9-6

استراتژی چابک                                                                                              15-10

استراتژی ناب                                                                                                 22-16

استراتژي زنجيره تامين ناب بر بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان موثر است.                27-23

استراتژي زنجيره تامين ناب بر کارایی تولید شرکت شام شام موثر است .                     33-28

روایی و پایایی پرسشنامه

در اين راستا روایی محتوایی  پرسشنامه اين تحقيق توسط اساتيد محترم راهنما و مشاور، بررسي و تاييد شده است.با محاسبه آلفای کرونباخ با مقیاس 33 سوال، ابتدا بین 15 نفر از کارکنان توزیع و سوال های که از دید کارشناسان مرتبط نبوده حذف گردید همچنین با کمک آزمون کرونباخ سوالاتی که همبستگی پایینی داشه حذف گردید ، در نهایت پایایی کل 87/.  محاسبه گردید که می توان نتیجه گرفت پاسخ های دریافتی از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی تحلیل مرکز آموزشی رولکس پرسشنامه راهبردهای شنیداری با شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی با تاکید بر EVA و REVA مبانی نظری ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی