👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

هدف از این پایان نامه ارزیابی مقایسه ای تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

131

حجم

374/445 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه  با هدف بررسی تاثیر استراتژي هاي زنجيره تامين ناب و چابك بر زمان پاسخگویی به مشتریان و کارایی تولید صورت‌ گرفت. لذا بر این اساس فرضیاتی تدوین و داده‌های مرتبط با این فرضیات گردآوری شدند.پس از تحلیل داده‌ها، نتایج تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداولی در فصل چهارم ارائه شدند.در فصل 5 نتایج بدست آمده در جهت تبیین فرضیات، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با تحقیقات پیشین در این زمینه‌ها مقایسه شد.

با توجه به تحولاتی که امروزه در اداره ی سازمان ها و سامانه های تولیدی بوجود آمده، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته و بکارگرفته می شوند. تفکر ناب که یکی از مهمترین آنها به شمار می آید، به سازمانی اشاره دارد که فرآیندها را بدون اتلاف منابع به انجام می رساند و یا با صرف منابع کمتر، تولید بیشتری را محقق می نماید. تکنیک چابک نیز یکی دیگر از انواع تکنیک های زنجیره تامین می باشد که به انعطاف پذیری می نگرد و بر پاسخگویی به تغییرات غیرقابل پیش بینی بازار متمرکز است. الگوهای ناب و چابک امروزه مورد توجه بسیاری از شرکت های تولیدی که به دنبال بهبود در عملکردشان بوده اند، قرار گرفته است. 

فهرست مطالب

چکیده            

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه    

بیان مساله         

اهميت موضوع        

اهداف تحقیق    

فرضیه های تحقیق    

قلمرو تحقيق    

تعاریف و مفاهیم اصطلاحات    

خلاصه فصل

    

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1- استراتژی های بازاریابی 

2-1-1- مفهوم استراتژي

2-1-2- استراتژي بازاريابي

- بخش بندي بازار

2-1-4- هدف گيری بازار

2-1-5- جايگاه يابي محصول

2-1-6- آميخته بازاريابي

2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 

2-2-1- زنجیره تأمین

-   نقطه انفصال در زنجیره تأمین

2-2-2- الگوی ناب

2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن

2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب

2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب

2-2-3- الگوی چابک

2-2-3-1- تعریف چابکی 

- مفهوم چابکی

● تشریح دو مدل مفهومی

▪ مدیریت تغییر و ریسك:

▪ توانمندسازی:

2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک

2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک

2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  

بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).

2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک

1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری

2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین

شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).

3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک

 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:

استفاده از دانش بازار: 

یکپارچگی جریان ارزش: 

کاهش زمان تحویل:

 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:

حذف تلفات: 

تغییر ساختار پذیری سریع: 

ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:

 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 

 قدرت بقاء:

4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن

 محصولات استاندارد:

 محصولات ابداعی: 

 محصولات ترکیبی: 

2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک

جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .

2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 

2-4 - پيشينه تحقيق

- پيشينه داخلی 

2-3-2- پيشينه خارجی    

الگوي مفهومي يا نظري تحقيق

خلاصه فصل    

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه    

روش پژوهش     

محيط پژوهش    

جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    

ابزار گردآوری داده ها    

روش گردآوری داده ها    

روش تجزیه و تحلیل داده ها    

محدودیت های پژوهش    

محدودیتهای کلی تحقیق    

محدودیتهای خاص تحقیق    

خلاصه فصل    

فصل چهارم: ادبیات تحقیق

مقدمه    

آمارتوصیفی    

آمار استنباطی    

نتیجه کلی از فصل    

خلاصه فصل    

فصل پنچم: نتیجه گیری

مقدمه    

نتایج فرضیه های پژوهش    

نتيجه گيري بر اساس يافته هاي تحقيق    

پیشنهادهای تحقیق    

پیشنهادات محقیق آینده    

خلاصه فصل    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در کلیه ها (درس فیزیولوژی ورزش) ترجمه مقاله رضایتمندی استفاده کنندگان هزینه یابی برمبنای فعالیت و نوع سیستم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید