👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)

پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)به تعداد 55 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان رشته های معماریبهمراه تمام مدارک و نقشه های فنیفهرست مطالب پاورپوینت معماری حمام فین کاشانچکیدهکلید واژهمقدمهتاریخچه و پیشینهسیر تحول معماری حمامورودیبینهمیاندرگرمخانهخزانهاستخریا چاله حوضشاه نشینخن یا توندودکش و گربه رونورگیری و تهویهمصالحتزییناتحمام فیننمونه حمامنقششه ها و مدارک فنی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

9298/101 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)

به تعداد 55 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های معماری

بهمراه تمام مدارک و نقشه های فنی

فهرست مطالب پاورپوینت معماری حمام فین کاشان

چکیده

کلید واژه

مقدمه

تاریخچه و پیشینه

سیر تحول معماری حمام

ورودی

بینه

میاندر

گرمخانه

خزانه

استخریا چاله حوض

شاه نشین

خن یا تون

دودکش و گربه رو

نورگیری و تهویه

مصالح

تزیینات

حمام فین

نمونه حمام

نقششه ها و مدارک فنی

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی انتقال و توزیع برق در شرکت توزیع برق پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1993) پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985 مبانی نظری مدیریت تعارض (فصل دوم)