👈 فروشگاه فایل 👉

ابعاد و نظریه های کمال گرایی و عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابعاد و نظریه های کمال گرایی و عوامل موثر بر آن

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و نظریه های کمال گرایی و عوامل موثر بر آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

33

حجم

46/733 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ابعاد کمال گرایی

هیویت و فلت (1991، به نقل از بشارت، 1381) مطرح نمود که کمال گرایی از سه بعد مجزا تشکیل شده است. شامل (کمال گرایی خود مدار، کمال گرایی دیگر مدار  و کمال گرایی القا شده اجتماعی)

1- کمال گرایی خود مدار 

یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش های فرد برای دست یابی خویشتن کامل می باشد. در این بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال معیار های بالا غیر واقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ و رابطه با نتایج بصورت موفقیت های تام یا شکست های تام می باشند. بر عیوب و شکستت های گذشته خویش تمرکز می کنند و معیار های شخصی غیر واقعی را در سر تاسر حوزه رفتاری خود تعمیم می دهند.  این افراد به حد افراطی مو شکاف و اقتصاد گر هستند، به طوری که نمی توانند عیوب و اشتباهات یا شکست های خود را در جنبه های مختلف زندگی بپذیرد.

...

فهرست مطالب

2-1 کمال گرایی    12

2-1-1 تاریخچه کمال گرایی    12

2-1-2 تعاریف کمال گرایی    14

2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی    16

2-1-3-1 ابعاد کمال گرایی    16

2-1-3-2 نظریه های کمال گرایی    18

2-1-3-2-1 نظریه فروید    18

2-1-3-2-2 نظریه کاری هورنای    18

2-1-3-2-3 نظریه آدلر    21

2-1-3-2-4 نظریه ی پرلز    22

2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی    23

2-1-5تفاوت های  افراد در کمال گرایی    29

2-18-پیشینه پژوهش    30

2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    30

2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    30

2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی    30

2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی    31

2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور    32

2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    32

2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی    33

2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی    33

منابع    34

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی شیطان پرستی مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی 36 صفحه مبانی نظری تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران