👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست 85 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست 85 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست بصورت کامل و جامع و با منابع جدید 

مشخصات فایل

تعداد صفحات

85

حجم

754/552 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

تعاریف: 

محيط‏زيست: به محيط، شرايط يا موقعيتي كه يك شركت در آن فعاليت مي‌كند يا مي‌تواند تحت تأثير آن قرار گيرد، شامل سيستم‏هاي موجودات زنده (انسان و ديگر موجودات) كه در آن وجود دارند.

اثرات زيست‏محيطي: اثرات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از فعاليت‌ها، محصولات و خدمات شركت بر محيط‏زيست، خواه مفيد يا مضر.

ارزيابي اثرات زيست‏محيطي: ارزيابي مستند اثرات فعاليت‌ها، محصولات و خدمات شركت (موجود يا طرح‌ريزي شده) بر محيط‏زيست.

بهداشت، ايمني و محيط‏زيست (HSE): فعاليت‌ها، پرسنل يا اقداماتي معين كه براي اطمينان ازيكپارچگي سرمايه، پيشگيري از سوانح، و يا از بين بردن اثرات سوء HSE حياتي شناخته شده‏اند.

خطرات: منبع، وضعیت یا اقدامی که پتانسيل آسيب را داشته باشد این آسیب‌ها می‌تواند شامل بيماري يا جراحت، صدمه به تجهيزات، واحدهاي توليدي، محصولات يا محيط‏زيست و يا از بين رفتن توليد يا افزايش پرداخت خسارت‌ها باشد.

مميزي مديريت بهداشت، ایمنی و محيط‏زيست:

 يك فرايند مستقل، نظام‏مند و مستند هدفمند براي بدست آوردن شواهد قابل‏رسيدگي براي تعيين اينكه: 

    سیستم مديريت HSE و نتايج آن منطبق با معيار مميزي باشد 

    سيستم بطور مؤثر استقرار يافته و

    براي دست يابي به اهداف و خط‏مشي بهداشت، ايمني و محيط‏زيست مناسب ‌باشد.

مستندسازي مديريت HSE: 

مستندسازي بيان كننده كليات سیستم مديريت HSE بوده و مرجعي براي تعيين روش‏هاي اجرائي مربوط به استقرار طرح مديريت HSE شركت مي‏باشد.

طرح مديريت HSE: 

تشريح روش‏هاي دست يابي به اهداف HSE

بازنگري مديريتHSE:

 بازنگري رسمي مديريت ارشد از وضعيت و كفايت سیستم مديريت HSE  و استقرار آن در ارتباط با موضوعات HSE، خط‏مشي، قوانين و اهداف جديد كه ناشي از تغيير فضاي كاري مي‌باشد.

سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط‏زيست: ساختار، مسئوليت‌ها، رويه‏ها، روش‌هاي اجرائي، فرايندها و منابع شركت براي استقرار مديريت بهداشت و ايمني و محيط‌زيست.

خط‏مشيHSE: يك عبارت عمومي از مقاصد و اصول كاري شركت در زمينه ايمني، بهداشت و اثرات زيست‌محيطي مي‌باشد كه تجلي آن را در استراتژي و اهداف خرد مي‌توان يافت.

مديريتHSE: آن جنبه‏هايي از وظايف كلان مديريت، (شامل طرح‌ريزي) كه خط‏مشي HSE را توسعه، پياده‏سازي و نگهداري مي‏كند

رويداد: يك واقعه يا زنجيره‏اي از وقايع است كه سبب مي‌شود يا مي‌تواند سبب جراحت، بيماري و/يا صدمه (زيان) به سرمايه، محيط‏زيست يا شخص ثالث گردد. 

كلمه"حادثه" توسط برخي نويسندگان و سازمان‏ها براي مشخص كردن يك رويداد كه باعث جراحت، بيماري و/يا صدمه مي‏گردد مورد استفاده قرار مي‏گيرد اما در اصطلاح عامه به بدشانسي معروف شده كه به همين دليل توسط برخي بكار نمي‏رود، در اين خطوط‏راهنما تنها از عبارت رويداد كه در برگيرنده حادثه و شبه حادثه مي‌باشد استفاده شده است.

ريسك: شانس اينكه يك واقعه ناخواسته معين رخ خواهد داد و شدت نتايج  واقعه .

اهداف استرات‍ژيك HSE: اهداف كلان ناشي از خط‌مشي HSE مي‌باشد كه يك شركت، خود را براي دست‌يابي به آنها هماهنگ مي‏كند و بايستي تا حد ممكن كمي شوند.

فهرست کلی

    2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست    19

    2-3-1) کلیات    19

    2-3-2) تعاریف    20

س    2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست      22

    2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE    42

    2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی    55

    2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی    72

    2-4) ویژگی خبرگان HSE    86

    2-5) جمع‌بندی     86

فهرست جزیی

    5

    6

مقدمه:    10

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست    12

2-3-1) کلیات:    12

2-3-2) تعاریف:    13

مميزي مديريت بهداشت، ایمنی و محيط‏زيست:    14

مستندسازي مديريت HSE:    14

طرح مديريت HSE:    14

بازنگري مديريتHSE:    14

2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست    15

1- رهبري و تعهد ‌    15

2- خط‌مشي و اهداف استراتژيك    16

3- سازمان، منابع و مستندسازي    16

1-3- ساختار سازماني و مسئوليت‌ها    17

2-3- نماينده (نمايندگان) مديريت    18

3-3- منابع    18

4-3- شايستگي و صلاحیت    18

2-4-3-آموزش    19

3-5- پيمانکاران    19

6-3- ارتباطات    20

7-3- مستندسازي و كنترل آن    21

1-7-3- مستندسازي سيستم مديريت HSE    21

2-7-3- كنترل مدارك    22

4- ارزيابي و مديريت ريسك    22

1-4- شناسايي خطرات و تأثيرات    23

3-4- ثبت خطرات و تأثيرات    24

4-4- اهداف و معيارهاي عملکرد    25

5-4- اقدامات كاهش ريسك    25

2-5- يكپارچگي سرمايه    27

3-5- روش‌‌های اجرایی و دستورالعمل‌هاي كاري    28

1-3-5- توسعه روش‌‌های اجرایی    28

2-3-5- صدور دستورالعمل‌هاي كاري    28

4-5- مديريت تغيير    28

5-5- طرح‌ريزي وضعيت اضطراري و غیر مترقبه    29

6- استقرار و پایش    31

1-6- فعاليت‌ها و وظايف    31

2-6- پايش    31

3-6- سوابق    32

4-6- عدم انطباق و اقدام اصلاحي    33

5-6- گزارش وقايع    33

6-6- پيگيري وقايع    34

7- مميزي و بازنگری    34

2-7- بازنگری    36

2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE:    36

2-3-4-1) الزامات و قوانین HSE:    36

2- 3-4-1-1) الزامات ایمنی و بهداشتی:    37

2-3-4-1-2) الزامات زیست‏محیطی:    37

2-3-4-3) برگه اطلاعات ايمني مواد    40

2-3-4-4) تجزيه و تحليل حوادث    41

جدول 2-1. عوامل شكست و يا عوامل بروز حادثه    42

2-3-4-5) بازديدهاي دوره‌اي ايمني/ بازرسی ایمنی    43

2-3-4-6) ارزيابي پيمانكاران فرعي    44

2-3-4-7) معاینات دوره‌ای    44

2-3-4-8) اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط    44

2-3-4-9)  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی    45

2-3-4-10) تحلیل سود-فایده    46

2-3-4-11)  پایش شاخص‌های HSE    46

2-3-4-12) ساماندهي محيط كار    47

2- 3-4-12- 1) تفكيك و تعمير    48

2-3-4-12- 2) نظم و ترتيب    48

2-3-4-12- 3) پاكسازي محيط    49

2- 3-4-12- 5) آموزش و انضباط    50

2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی    50

2-3-5-1) ایمنی حفاری و گودبرداری    50

2-3-5-1-1) تعيين شرايط خاك    52

2-3-5-1-2) سرويس‌هاي زيرزميني    52

2-3-5-1-3) روش‌هاي كنترل مخاطرات    52

 شکل 2-3. نحوه شيب‌دارسازي    53

جدول 2-2. تعیین زاويه مناسب براي انواع حالات خاك    53

سنگ پايدار    53

نوع 2    53

2-3-5-1-6) حفاظ گذاري (shielding)    54

شكل2-4 . جعبه‌هاي ترانشه    54

2-3-5-1-7) پله بندي (Benching)    54

2-3-5-2) ايمني كار با تجهيزات و ماشين آلات سنگين    56

2-3-5-2-1)  قوانين ايمنی عملی برای رانندگان    57

2-3-5-2-2)  ايمني در كار با کاميون    57

2-3-5-2-3)  ایمنی در کار با بلدوزر، جرثقیل، لیفتراک و لودر    60

2-3-5-3) حفاظت از عمليات ساختماني    61

2-3-5-4) ایمنی کار در ارتفاع    62

2-3-5-5) ايمني سکوها و سطوح عمليات    63

2-3-5-6) ایمنی کار در فضاهای بسته    64

شكل 2-6- تهويه تونل و محیط‌های سربسته    66

شكل شماره2-7.  نحوه مهار تأسیسات برقي    67

جدول2-3. اقدامات ايمني در ورود به فضاهاي بسته    68

2-3-6) ملاحظات خاص زیست‏محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی    68

2-3-6-3) پيشگيري از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در پروژه‌هاي عمراني- شهري    71

2-3-6-3-2) آلودگي خاک    73

2-3-6-3-4) آلودگي صوتی    76

اثرات آلودگی صوتی بر روی گیاهان و جانوران    78

اثرات آلودگی صوتی بر روی اجسام    78

آلاينده‌هاي طبيعي (مواد راديواكتيو)    82

آلاينده‌هاي مصنوعی (پرتوهای ناشی از انفجارهای هسته‌ای(    82

ویژگیهای خبرگان HSE    83

2-5)جمع‌بندي    83

مراجع فارسی    85

مراجع لاتین    88

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه تکانشگری بارات با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مقابله ای مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در ابر 74 صفحه جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل مقاله طراحی معماری سردر دانشكده