👈 فروشگاه فایل 👉

خلاصه کتاب حسابداري مديريت استراتژيک (از تئوري تا عمل تأليف دکتر محمد نمازي)

ارتباط با ما

... دانلود ...

خلاصه کتاب حسابداري مديريت استراتژيک (از تئوري تا عمل تأليف دکتر محمد نمازي)

خلاصه کتاب حسابداري مديريت استراتژيک (از تئوري تا عمل تأليف دکتر محمد نمازي) در 112 صفحه با فرمت pdf

مشخصات فايل

تعداد صفحات

112

حجم

4017/819 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

pdf

توضيحات کامل

خلاصه کتاب حسابداري مديريت استراتژيک (از تئوري تا عمل تأليف دکتر محمد نمازي) در 112 صفحه با فرمت pdf

فهرست مطالب

فصل اول : تعاريف و کليات حسابداري مديريت

تعريف حسابداري مديريت

تعريف حسابداري مالي،حسابداري صنعتي

تفاوت عمده

سير تکاملي  MA   

دلايل پيدايش SMA

پيشرفت هاي SMA

وجه تمايز SMA با MA  سنتي

حسابداري تکنولوژي پيشرفته توليدي

انواع اطلاعات حسابداري مديريت

موقعيت سازماني حسابداران مديريت

نقش حسابداران مديريت در سازمان8

معلومات ضروري براي حسابدارن مديريت

عوامل عمده اي که عمليات واحدهاي صنعتي را دگرگون ساخته

فصل دوم : هزينه يابي بر مبناي فعاليت   ABC

مقدمه

سيستم هزينه يابي سنتي و نارسائي هاي آن

مشکل و انتقاد اصلي صاحب نظران

مروري بر تاريخچ? هزينه يابي بر مبناي فعاليت

مقايسه هزينه يابي سنتي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت

خلاصه انحرافات هزينه در سيستم هاي هزينه يابي سنتي

تعيين فعاليت هاي بدون ارزش افزوده

مهندسي ارزش ساختار هزينه

طبقه بندي فعاليت ها در سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

شيوه کارکرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

گام هاي عملي براي پياده سازي سيستم  ABC

موارد کاربرد عملي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

مزاياي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

چه شرکتهايي بهتر است از هزينه يابي بر مبناي فعاليت استفاده کنند؟

معايب سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

خلاصه و نتيجه گيري

فصل سوم: هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا   TDABC

مقدمه

مزاياي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

چالش هاي مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت

سازوکارهزينه يابي بر مبناي فعاليت زمانگرا

مقايسه دو مدل (ABC) و(TDABC)    

قدرت پيشبيني مدل (ABC)

معادلات زماني

به روز رساني مدل

نوآوري هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

پياده سازي مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا (TDABC)

معايب سيستم  TDABC

فصل چهارم :تجزيه و تحليل زنجيره ارزش

مقدمه

مفهوم زنجيره ارزش

تشريح اجزاء زنجيره ارزش

سيستم هاي سنتي تجزيه و تحليل هزينه و سيستم جديد تجزيه و تحليل زنجيره ارزش

تعرف مديريت استراتژيک

مزاياي زنجيره ارزش

تعريف زنجيره ارزش

مزيت هاي تکنيک در موسسه ي حسابداران مديريت آمريکا

موارد مورد توجه در تجريه و تحليل زنجيره ارزش

طبقه بندي چرخه هاي زنجيره ارزش

مراحل تصميم گيري استراتژيک براي ساخت شرکت هوشمند

استفاده از زنجيره ارزش براي کاهش زمان توليد

تعميم زنجيره ارزش پورتر به کتابخانه هاي تخصصي

مقايسه ي مدل پورتر با فعاليت هاي يک کتابخانه ي تخصصي

فصل پنجم : هزينه يابي بر مبناي هدف  TC

مقدمه

تاريخچه هزينه يابي بر مبناي هدف

ضرورت هاي هزينه يابي بر مبناي هدف

ويژگيهاي دنياي جديد کسب و کار

تعريف هزينه يابي بر مبناي هدف

مقايسه هزينه يابي بر مبناي هدف و هزينه يابي سنتي

مفاهيم هزينه يابي هدف

مراحل اجراي هزينه يابي هدف

اصول کليدي در هزينه يابي بر مبناي هدف

تعيين هزينه تخميني با توجه به نتايج QFD براي گزينه هاي پذيرفته شده مختلف

مقايسه هزينه تخميني محصول و هزينه هدف و از بين بردن شکاف موجود

مطالعه موردي

تفاوت مديريت هزينه در ژاپن و آمريکا

اجراي هزينه يابي بر مبناي هدف در ايران

فصل ششم : هزينه يابي کايزن KC  (بهبود مستمر)

مقدمه

تاريخچه کايزن

کايزن چيست؟

ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعاليت فاقد ارزش افزوده

اقدامات کايزني در سازمانها

انواع مختلف موداها

مفاهيم هزينه يابي کايزن

مراحل اجراي کايزن

مديريت و کايزن

بودجه بندي و کايزن

سيکلهاي کنترل کاهش هزينه هاي فرآيند کايزن

اصول بيست گانه مديريت در کايزن

مرحله آماده سازي يا پنج ت

مرحله آماده سازي - تشخيص

مرحله آماده سازي – ترتيب 5S

کايزن و کنترل کيفيت جامع(TQM)

کايزن و سيستم پيشنهادها

کايزن در برابر نوآوري

مقايسه کايزن با نوآوري

فصل هفتم : تئوري محدوديت (گلوگاه)

مقدمه

تئوري محدوديت

وابستگي رويدادها يا پيش نيازها

مفروضات کليدي تئوري محدوديتها

گام ها

انواع محدوديت

انواع ماشين آلات (جريان توليدي) در تئوري محدوديتها

تفاوت هاي تئوري محدوديت و حسابداري صنعتي سنتي

انتقادات وارده بر تئوري محدوديت مزاياي تئوري محدوديت

فصل هشتم : هزينه يابي کيفيت

مقدمه

تعيين نقاط اصلي توجه جهت کاهش هزينه

تعريف هزينه هاي کيفيت

تاريخچه تکامل هزينه هاي کيفيت

مدل هاي مختلف هزينه هاي کيفيت

گروه هاي چهارگانه هزينه هاي کيفيت در مدل  P-A-F

مدل هاي فرآيندي (کرازبي

 مدل هزينه هاي فرصت يا هزينه نامشهود

مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت

 مدل کوه يخي (ديل و پلاتکت

تعيين مقدار بهينه هزينه هاي کيفيت

مدل اقتصادي هزينه هاي کيفيت

شرکت هاي با فرآيندهاي سنتي

شرکت هاي با فرآيند در حال توسعه

فصل نهم : روش ارزيابي متوازن (BSC)

مقدمه

تاريخچه ارزيابي متوازن

تعاريف ارزيابي متوازن

تعريف استراتژي

موانع اساسي در پياده سازي استراتژي

چهار ديدگاه ارزيابي متوازن

چالشهاي احتمالي ارزيابي متوازن

راه حلهاي مقابله با چالشهاي ارزيابي متوازن

مزاياي اجراي ارزيابي متوازن

نتيجه گيري

فصل دهم : مديريت کيفيت جامع  (TQM)

مقدمه

تاريخچه مديريت کيفيت جامع

فلسفه مديريتي.

تعريف مديريت جامع کيفيت

ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت

مفهوم مديريت کيفيت جامع

ويژگيهاي مديريت کيفيت جامع

تفاوت ديدگاه سنتي و ديدگاه مديريت کيفيت جامع نسبت به کيفيت

اهداف مديريت کيفيت جامع

نقش مديريت جامع کيفيت

فرض ها مديريت کيفيت جامع

اصول مديريت کيفيت جامع

شش اصل اساسي مديريت کيفيت جامع

هشت رکن مديريتي در مديريت کيفيت جامع

توجه: خلاصه کتاب تهيه شده بسيار کامل بوده و در تهيه آن، کليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت کتاب جامعه شناسي توسعه تأليف دکتر عبدالعلي لهسايي زاده پروژه كار آفرینی تولید شیر پاستوریزه بررسی کامل انواع سبک های فرزندپروری دانلود پایان نامه با موضوع سرسختی روانشناختی عناصر باغ ایرانی و تحلیل ساختار کالبدی باغ ارم شیراز