👈 فروشگاه فایل 👉

ماهیت و انواع سرمایه اجتماعی و بررسی ابعاد آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماهیت و انواع سرمایه اجتماعی و بررسی ابعاد آن

این پایان نامه در مورد سرمایه اجتماعی و با موضوع ماهیت و انواع سرمایه اجتماعی و بررسی ابعاد آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

79

حجم

140/234 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد سرمایه اجتماعی و با موضوع ماهیت و انواع سرمایه اجتماعی و بررسی ابعاد آن می باشد. در تحقیقات گوناگون برای سرمایة اجتماعی، ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. « گروتارت و دیگران » (2004 و 2005)  شش بُعد را برای سرمایة اجتماعی بیان کرده اند: 1) گروه ها و شبکه ها 2) اعتماد و انسجام 3) کنش جمعی و تعاون 4) ارتباطات و اطلاعات 5) پیوند اجتماعی و شمول 6) تقویت واکنش سیاسی. «وولکاک دو ناریان » (2000) و «جنیفر پرس » (2003)  سرمایة اجتماعی را در دو بُعد درون گروهی، (پیوند دهنده) و پیوندهای برون گروهی ( متصل کننده)  سنجیده اند.

ویژگی اصلی سرمایة اجتماعی گروهی، وجود پیوندهای قوی (چسب های اجتماعی) در بین اعضای مثلا̋ یک خانواده یا یک گروه قومی است و ویژگی اصلی سرمایة اجتماعی قوی است(شارع پور، 1385). «هافمن و دیگران » (2005) نیز با بررسی پیشینة سرمایة اجتماعی آن را به پنج بُعد: 1) کانالهای اطلاعاتی 2 هنجارهای اجتماعی 3) هویت 4) وظایف و انتظارات و 5) ساختار اخلاقی تقسیم می کنند.پاملاپاکسون ، برای سرمایه اجتماعی دوبعد قائل می شود: پیوندهای عینی و پیوندهای ذهنی.

1 پیوندهای عینی: منظور از این نوع سرمایه اجتماعی، پیوندهای عینی میان افراد و ساختار شبکه ای عینی است که افراد را به یکدیگر پیوند می دهد. این بعد، ارتباط افراد را درفضای اجتماعی نشان می دهد.

2 پیوندهای ذهنی: پیوندهای ذهنی به مفهوم خاص آن به معنای متقابل، اعتمادزا و دربرگیرنده احساسات مثبت است (پاکستون، 2002: 257).

در هر صورت، سرمایه اجتماعی در هریک از سطوح خرد، میانه و کلان، اثر خود را بر توسعه به عنوان کنش میان دو نوع سرمایه اجتماعی مشخص اعمال می کند:سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی بعد ساختار به جنبه ای قابل رؤیت و عینی تر سرمایه اجتماعی اطلاق می شود؛ مانند شبکه ها، تشکل ها، نمادها، قوانین و تشکیلات شکل گرفته توسط آن ها. سرمایه اجتماعی ساختاری بیش تر با شبکه ها در ارتباط است که از طریق آن ها همکاری، به خصوص فعالیت های جمعی دارای منافع متقابل شکل می گیرد. گروه های ورزشی و گردهمایی با همسالان مثال های سرمایه اجتماعی ساختاری هستند. بعد شناختی که گاهی از آن با عنوان سرمایه اجتماعی ذهنی یاد می شود به ارزش ها، اعتماد، گرایش ها و عقاید مشترک ناظر است و به همین دلیل بیش تر امری ذهنی و نامحسوس است(میشل و بوسرت ، 2007).

فهرست مطالب

تعریف نظری سرمایه اجتماعی

تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی     27

2 2 1 سرمایه اجتماعی چیست     27

2 2 2 تاریخچه سرمایه اجتماعی     28

2 2 3 اهمیت سرمایه اجتماعی    29

2 2 4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی     30

2 2 4 1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995)     30

2 2 4 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990)     31

2 2 4 3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)     31

2 2 5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی     32

2 2 6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی     35

2 2 7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی     35

2 2 8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن    37

2 2 9 ابعاد سرمایه اجتماعی     38

2 2 10 گونه های سرمایه اجتماعی     39

2 2 11 مزایای سرمایه اجتماعی     40

2 2 12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی     41

2 2 13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی     42

2 2 13 1 اعتماد اجتماعی     43

2 2 13 2 انسجام اجتماعی    44

2 2 13 3 مشارکت اجتماعی    45

2 2 13 4 تعلق اجتماعی     46

2 2 14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها     48

2 2 15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟     49

2 4 1 تحقیقات داخلی    64

2 4 2 تحقیقات خارجی     70

منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي هنر ارسي سازي پاورپوینت تاریخچه ی احداث تاسیسات و اماکن ورزشی (فصل اول کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت مذهبی و اعتقادی 95 صفحه فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هوش مذهبی بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری